Pomiń nawigację
A A A

Witamy na stronie internetowej czasopisma
"Studia Judaica".

Najnowszy numer 2 (40) 2017 oraz Special English Issue już w sprzedaży.


Strona główna

STUDIA JUDAICA

ISSN: 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

W 1997 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (PTSŻ) powołał pierwszą redakcję naukowego czasopisma „Studia Judaica. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich", którego redaktorem naczelnym został prof. Józef A. Gierowski. W 2001 r. periodyk otrzymał obecną nazwę „Studia Judaica". W latach 2000-2011 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. Krzysztof Pilarczyk. Obecnie redakcją kieruje prof. Marcin Wodziński.

 

Czasopismo jest wpisane na listę czasopism punktowanych MNiSW w części B (10 punktów).

 

Profil pisma:

"Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.