Pomiń nawigację
A A A

Witamy na stronie internetowej czasopisma
"Studia Judaica" 

Najnowszy numer  pisma 2(34) już w sprzedaży 


Strona główna

STUDIA JUDAICA. Półrocznik

 

ISSN: 1506-9729

 

W 1997 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (PTSŻ) powołał pierwszą redakcję naukowego czasopisma „Studia Judaica. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich", którego redaktorem naczelnym został prof. Józef A. Gierowski. W 2001 r. periodyk otrzymał obecną nazwę „Studia Judaica. Półrocznik". W latach 2000-2011 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. Krzysztof Pilarczyk. Obecnie redakcją kieruje prof. Marcin Wodziński.

W 2003 r. czasopismo zostało wpisane na ministerialną listę czasopism wyróżnionych typu "B". Wymieniono je również w wykazie czasopism punktowanych z grudnia 2012 r. ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).

 

Profil pisma:

"Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.